Historien om Melhusquizen

I 2019 startet jeg i jobben som kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken i Melhus kommune. I den forbindelse kom jeg over et fantastisk opplegg for å lære om kulturarv, nemlig Stangequizen. Og de hadde hentet idéen fra Odensequizzen i Danmark. Jeg bestemte meg raskt for at dette vil jeg prøve å få til i Melhus også, og dermed var arbeidet med MelhusQuizen i gang.

Dette er et lokalt DKS-tilbud til alle 7.trinnselever i Melhus kommune. I denne spennende konkurransen deltar alle klasser på 7. trinn i et interaktivt læringsforløp, hvor kulturhistorien blir høyaktuell. Opplegget skal åpne elevens nysgjerrighet for at historiske hendelser har betydning for mennesker i dag. Og vi skal gi elevene kjennskap til historien bak det samfunnet de vokser opp i.

I Melhus kommune var det allerede gjort en omfattende jobb med kartlegging av kulturminner. Derfor var det mye stoff som allerede kunne brukes på nettsiden. I tillegg har jeg fått god hjelp fra mange for å få til dette prosjektet. Jeg vil spesielt trekke frem Kjell Andre Brevik, Ronald Nygård, Kristine Kaasa Moe, Roar Gylland og Tonny Eliassen. Disse, og flere til har bidratt med tekst og bilder til nettsiden. Markedsføringsbyrået Malejo AS v/Esten Hoffmann og Mathias Johansen har utarbeidet nettsiden og bidratt med film og bilder. Skuespiller Frode Eggen i rollen som Quizmaster skal sammen med arkeolog Kjell Andre Brevik (Dr. Quiz) ut til alle 7.trinnselevene i Melhus og spre kunnskap og entusiasme rundt prosjektet. Klassene får utdelt oppgaver til innledende runde, og de skal levere en samlet besvarelse etter ca 5 uker. Så vil en jury kåre de 4 beste besvarelsene, og disse 4 klassene møtes til et finaleshow på Melhus rådhus. Da skal vinneren kåres! Hvem kan mest om Melhus kommune?

Takk til alle som har gjort prosjektet mulig!

Hilsen Elisabeth A. Dalsaune, fagleder i kulturskolen og kommunekontakt for DKS.

Nettside og video er produsert av Malejo AS

Utforsk Melhusquizen