Bronsealderen

BRONSEALDEREN 1800 – 500 f.kr. 

Inntil 2017 visste vi i grunnen veldig lite om bronsealderen i Melhus. Det lille vi hadde av kunnskap var hovedsakelig basert på funn av bosetningsspor i form av stolpehull fra bygninger og kokegroper der det ble tilberedt mat. I tillegg hadde vi kjennskap til en del felt med helleristninger eller bergbilder spredt fra Rødde i nord til Foss i sør, men det er vanskelig å datere figurer som er hogd inn i stein … 

Så i 2017 kom altså vendepunktet som kom til å forandre vårt syn på denne delen av den lange Melhushistoria. I forbindelse med det skal bygges ny E6 på vestsida av Gaula mellom Lundamo og Hovin ble det brukt gravemaskin for å avdekke et stort jorde ved gardsbruket Sandbrauta. Under et opptil 3 m. tykt lag (!) med leire kunne arkeologene begynne å rense fram både kokegroper og stolpehull fra hus, men de gjorde nok ekstra store øyne da det dukka opp ei gravrøys med bevarte bronsegjenstander inni. Like ved denne røysa av runde elvesteiner lå det andre begravelser i form av brente bein under flate hellesteiner. I tilknytning til gravfeltet ble det funnet til sammen sju flyttbare steiner med helleristninger som viste en båten fotsåle, skålgroper og en menneskefigur!

Tegning: Kjetil Strand

Ristningene så helt ferske ut etter å ha ligget innkapsla i leire i ca. 2700 år. På samme utgravningsområde ble det også funnet ei støpeform i kleberstein for å lage bronseøkser og et ovnsanlegg for smelting av dette metallet! Men hvorfor var alt så godt bevart? I forbindelse med den arkeologiske utgravninga kunne geologer peke ut ei kjempestor rasgrop ved garden Bredlia like øst for Sandbrauta. Dateringer fra utgravninga viser at hele feltet må ha blitt dekket av et enormt leirras en gang i tidsrommet 820-580 f.Kr., med andre ord i yngre bronsealder. Dermed la leira seg som et beskyttende lokk over alle faste spor fra denne tida. En tragedie for bronsealderfolket i området ble til et lykketreff for oss!  

Takket være resultatene fra Sandbrauta kan vi slå fast at mange av helleristningene i Melhus sannsynligvis er fra bronsealderen, selv om denne tradisjonen trolig fortsatte inn i hundreåra før vår begynnelsen av vår tidsregning. Gaulfossen ligger under 2 km. sør for Sandbrauta. I 2018 ble det funnet et stort felt med helleristninger nedi selve fossekløfta. Ved fossen har fortidsmenneskene hogd inn både båter, hester, menneskefigurer, bjørn og reinsdyr i bergetDette må ha vært et spesielt sted for bronsealderfolketKanskje det var her de ofra til den mektige elveguden i Gaula 

Tekst: Kjell Andre Brevik

Ressurser:  

Historien om et rashttp://www.norark.no/prosjekter/sandbrauta-lundamo-melhus-e6-utbygging/historien-om-et-ras/ 

Helleristningene på Foss i Melhushttps://spormagasin.no/2020/08/helleristningene-pa-foss-i-melhus/ 

Norgeshistoriehttps://www.norgeshistorie.no/bronsealder/ 

“Sandbraut-mennesket” og et hundedyr med lang hale. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet