Melhus-statistikk

Fakta om Melhus

Statistisk sentralbyrå samler inn statistikk fra norske kommuner. Ved å trykke på lenken helt nederst finner du flere nøkkeltall om Melhus kommune. Her er noen utdrag.

? Arealbruk

  • 4,56 % av kommunens areal er dekket av veier
  • 1,97 % av kommunens areal er dekket av boliger
  • 423 km2 er dekket av skog
  • 73 km2 er dekket av jordbruksareal
  • 41 km2 er ferskvann
  • 84 km 2 er våtmark
  • 48 km2 er åpen fastmark

? Folketall 2020:

  • 16 838 innbyggere derav følgende med innvandrerbakgrunn:
   • 339 fra Polen
   • 189 fra Litauen
   • 77 fra Filipinene
   • 64 Fra Eritrea
   • 50 fra Sverige
 • 63 % av innbyggerne bor i tettsted
 • 5 439 personer pendler til jobb i annen kommune

? Boliger

  • 4 960 eneboliger
  • 629 leiligheter
  • 1 024 Hytter
  • 15,5 % bor på en landbrukseiendom
  • 6,8 % bor trangt

? Kulturtilbud i kommunen

  • 31 620 bøker ble utlånt av Melhus bibliotek
  • 23,4 % av barn og ungdom går i kulturskolen
  • 34,9 personer er det i snitt på kinoforestillingene på rådhuset

? Transport

  • 5 243 dieselbiler holder til i kommunen
  • 3 242 bensinbiler holder til i kommunen
  • 1 037 el-biler holder til i kommunen
  • 36,2 % av skoleelevene tar skolebuss

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kommunefakta om MELHUS