Hovin stasjon

Hovin stasjon

Hovin stasjonsbygning ble oppført i 1864. Arkitekt var G.A.Bull. Konstruksjonen er i tre. Stasjonen var av samme type som på Lundamo, Ler, Melhus, Nypan, Heimdal og Sluppen.  Dessuten var det på Hovin et uthus og pakkhus. Få av Størenbanens gamle bygninger er bevart.  Hovin stasjon er mye forandret, men etter en standard ombyggingstegning som er brukt flere steder. Et historisk flommerke finnes på veggen på stasjonen.


Sagbergfossen kraftstasjon

Sagbergfossen kraftstasjon

Denne kraftstasjonen ble bygd i 1916, og det var industriutbyggeren Christian Thams som sikret seg fallrettighetene fra Ånøya i denne fossen. I forbindelse med at Thams fikk i gang et stort oppsving i Løkken gruver med tilhørende elektrisk jernbane først på 1900-tallet, ble det et stort behov for elektrisk kraft. Thams måtte da se seg om utenfor Orkdalområdet, og da bygde han ut her.

Denne prektige stenbygningen står som et monument over et håndverk som etter hvert ebbet ut. Bortsett fra Melhus kirke, er dette den fineste bygningen av natursten i Melhus kommune.


Skjulberga

Skjulberga ved Skjeggstadbakken på Hølonda

Som navnet tilsier er dette et velegna sted for å skjule seg. Men Skjulberga er også godt skjult i seg selv; først i de senere år har stedet har blitt et turmål for andre enn lokalkjente.

Overhenget i helleren strekker seg rundt 50 m. i lengde! I den nordligste enden er avstanden fra veggen innerst og ut til dråpefallet ca. 5 meter, og takhøgda er tilsvarende. Dette partiet er særlig gunstig med tanke på mulig tilhold og aktivitet under helleren i forhistorisk tid. Teksten på skiltet ved dette unike stedet viser at helleren og de uvanlige steinalderfunna i området (se bilder av flintskraper og steinredskap) har satt tankene i sving hos folk som ferdes her. Var det under denne hammeren noen av de første hølondinger kvilte seg ved varmen?


Gamle Hovin - Butikken Midttømme

Gamle Hovin - Butikken Midttømme

På Hovin, ved Hovin stasjon, står en gammel butikk, som i mange tiår var et stort og levende handelssted. Det ble kjøpt og solgt varer ikke bare på Hovin, til Støren og Trondheim, men langt ut over, og til Amerika og Afrika til og med – fra Midttømme på Hovin. Jernbanen rett over veien var selvfølgelig nyttig og viktig for butikken.

Halvor Midttømme begynte som den første bestyrer av en handelsforening som ble åpnet på Hovin i 1881. Den forretningen er i dag Coop Hovin. Men etter en del år ville Halvor Midttømme gjerne ha sin egen butikk, og åpnet et nytt handelssted i 1897. Dessverre døde han i 1901, bare 52 år gammel. Sønnen Rolf, som da var 19 år, drev butikken – og nybygging – videre. Allerede i 1902 stod en stor, ny og staselige butikkbygning ferdig, rett over veien fra stasjonen. Det var sagbruk knyttet til butikken og det ble bygget stabbur og pakkhus med verksted, lager, en treseters utedo og leilighet. I 1942 ble det installert kjølelager i pakkhuset, slik at melk, ost, fisk og andre ferskvarer kunne oppbevares godt og lenge.

De tre bygningene – butikken, stabburet og pakkhuset – er det som idag kalles Gamle Hovin. Butikken ble nedlagt i 1969, men et lite utsalg fortsatte, med salg av blomster, bøker, medisin og annet. Butikkdøren ble stengt for godt rundt 1995. Men i 2002 ble bygningene kjøpt av noen folk i bygda. De ville ta vare på minnene etter den store butikkdriften. I 2011 ble eiendommen omgjort til en stiftelse. Styret i stiftelsen – fem personer – setter bygningene i stand og har virksomhet for både barn, unge, voksne og gamle i de trivelige lokalene. Alt arbeidet som stiftelsen og venneforeningen gjør, gjøres gratis og på dugnad.

Da butikken var butikk kunne man kjøpe omtrent alt der: Mat til folk og dyr, klær, sko, skolesaker, godteri, aviser, ukeblad, tapet og gulvbelegg, nål og tråd, garn og bensin, hammer og spiker – vi må stoppe, for listen blir nesten uendelig. Og hvis man ikke hadde penger å kjøpe med, kunne man strikke votter eller vanter, eller lage en rokk og bytte i melk, mel og smør og annet man trengte. Det var mange på Hovin som tjente seg ekstra kroner ved å strikke plagg som de solgte til butikken.

I butikkens store kjeller er det en svær bakerovn. Der er bakeflaten – eller herten, som det heter – over 6 m2 stor. Det kan bakes over 100 brød i den på en gang. Bakerovnen er restaurert og kan brukes den dag i dag. Den var ferdig bygget før 1934 og ble brukt for å bake brød, boller og kaker frem til 1959.

Det ble tidlig kjøpt sykkel, bil og lastebil for å hente inn og frakte ut varer. På 1930-tallet inviterte Midttømme alle husmødrene på Hovin ut til søndagstur til Orkdal. Det var i bilens ungdom. Mange kjørte kanskje sin første tur med bil – og ikke med hest og vogn – den dagen.

Like bortenfor butikken og stasjonen renner elven Gaula. I august 1940 var det en skrekkelig stor flom i Gaula, etter en våt og regntung sommer. Det er nesten ikke til å tro, men vannet gikk omtrent en meter opp på veggene i andre etasje av butikken! Da tapte Midttømme omtrent alt de hadde av varer. Sagbruket som butikken eide, ble helt ødelagt. Men butikken greide seg, heldigvis, og sagbruket ble startet opp igjen på andre siden av elven. Det finnes den dag i dag, like ved E6. Vet du hva det heter og hvor det ligger?

Om somrene var det flere enn 30 ansatt på butikken, om vinteren omtrent femten. Mange fikk arbeid der rett etter konfirmasjon. Det er flere på Hovin idag som var ansatt der på 1950- og 60-tallet. De forteller at de ansatte hadde det veldig trivelig og godt i arbeidet sitt på butikken.

Tekst: Kristine Kaasa Moe


Trøndertun folkehøgskole feirer 100 år

Trøndertun folkehøgskole feirer 100 år

En høstdag for 100 år siden, den 14. oktober 1919, benket 54 kunnskapstørste og forventningsfulle ungdommer seg i storsalen på den gamle fastskolen på Søberg, til sin første time under rektor Olav M. Holdhus kateter på Gauldals folkehøgskule, nå Trøndertun folkehøgskole. Til åpningen stemte de i Anders Hovdens ”Vert ljos i Trøndelagen, du bygd frå gamalt kjend!” Deretter bøyde de strevsomme lyslugger seg over sin første stiloppgave: ”Ein rudningsmann”. Så var det da også DET de – og folkehøgskolen – skulle være, åndelige rydningsmenn. Dermed var drømmen om en Grundtvigs folkehøgskole i Gauldalen realisert. Det var en gammel drøm, som flere hadde båret på og etter hvert våget å lufte mer og mer høylytt, inntil Ragna Rytter en sommerkveld i 1916 bad lærerne Ola Hovset og Ola Gresset og smed Johannes Karlgaard heim til seg i Rytterstua på Gimse for å diskutere muligheten av å starte en folkehøgskole i Gauldalen. Sammen med Hovset, Gresset og Karlgaard skulle hun komme til å bli den drivende kraft i realiseringen av skolen og senere som mangeårig lærer sammen med rektor Olav M. Holdhus, lærer O.B.Flakne, rektor Olve Flakne og andre en viktig medspiller i utviklingen av høgskolen. Etter en omflakkende tilværelse på Søberg og Kotsøy, kunne man høsten 1922 flytte inn i den nyoppførte, staselige skolebygningen på Gimse. Senere kom flere store byggeprosjekt i tur og orden og i dag ligger skolen der med noen av landets flotteste fasiliteter for undervisning i dans og rytmisk musikk.

Fra 1919 til 1921 holdt skolen til i den gamle fastskolen på Søberg. Melhus kommune sørget for gratis leie, strøm og varme. Vinteren 1921 – 22 var Kotsøy midlertidig oppholdssted, mens man ventet på at den nye skolen på Gimse skulle bli ferdig. Utover 1922 foregikk det en storstilt dugnad for å få reist hovedbygningen. Sommeren var regnfull, men arbeidet gikk radig og bygningen vaks. ” Sume trudde det bar opp i skyene. Men me heldt oss heile tida på jorda”, minnes Holdhus, den første styreren på skolen. Bonde Anton Gimse var allestedsnærværende arbeidsleder. En praktiker og et arbeidsjern av de skjeldne, fortelles det. ”Sto arbeidet i stampe, sette han fart på. Tvila sume, so trudde han. Og lass på lass kom opp bakken på hans kommando. Sist på ser det ut som ei levande maurtue på byggjeplassen. Men på toppen står formannen i byggjenemda. Og når han segjer: ”ga!” so går dei, og når han segjer ”kom!” so kjem dei, skriver Olav M. Holdhus om denne tida. Åpningen ble en feststund. Med taler, allsang og musikk – pianomusikk, ved hjelp av nyinnkjøpt piano fra Melhus mållag til kr 65,00.

Fra åpningen 1922.

Den gamle hovedbygningen på Trøndertun er i dag ett av de få byggene i Trøndelag som fremdeles har seteritak med en tilbaketrukket loftsetasje, en takform som var svært populær i Trondheim på 1700-tallet. Både Svaneapoteket (Sommergården) og Harmonien hadde seteritak. Takformen er kjent fra Sverige hvor den omtrent hundre år tidligere ble brukt for å gi adelens sete-gårder en mer staselig husform.

Gymnastikk og husstell sto på timeplanen.

Sist på 1980-tallet startet skolen opp med rockelinje. De gamle undervisningssalene og elevrommene i hovedbygget ble gjort om til lydstudio og musikk-øverom. Dette representerte et helt nytt musikktilbud i landet og skapte en voldsom debatt. Ikke bare innen folkehøgskolelandskapet, men også i musikkmiljøet. Kunne man sette en antiautoritær og opprørsk musikkform som rock på skolebenken? Det var delte meninger om dette og frontene var steile. Skolen fikk mye kritikk for sitt valg, men argumenterte med at dette var å ta ungdommens valg av musikkform på alvor. Tilbudet ble en stor suksess og etterhvert kom flere av skolene som hadde kritisert Trøndertun for sitt valg, opp med samme tilbud.

Trøndertuns faglige profil i dag er dans og rytmisk musikk. Skolen har et meget godt renomé og flere anerkjente høgskoler og universiteter både i Norge og utlandet legger audition til Trøndertun for å kapre seg dyktige elever herfra. Over 80 ganger er elever og lærere fra skolen nominert/blitt tildelt Spellemannsprisen.
Ukentlig har skolen besøk av norske og internasjonalt kjente artister.

Trøndertun folkehøgskole fungerte helt fra starten som et kultursenter og en møteplass i lokalmiljøet, og målet er at skolen også i framtiden skal kommunisere godt med omgivelsene. Få steder i landet er bygda og folkehøgskolen ett som i Gauldalen. Bygdefolket kjenner skolen og skolen kjenne bygda. De som har stått i spissen for denne skolen gjennom årene, har hatt en levende kontakt med bygdefolket. Det gjelder både rektorene, lærerne og de øvrige ansatte. De har hentet inspirasjon fra bygdene og bygdene har fått åndelige impulser tilbake fra skolen.

Tekst: Ronald Nygård


Horg Bygdatun og Foss kulturmiljø

Horg Bygdatun og Foss kulturmiljø

Bygdatunet befinner seg tett ved E6 i Fossgrenda øst for Gaulfossen og Hovin. Utgangspunktet for friluftsmuseet er det gamle gardsbruket Fossbakken som ble ervervet av Melhus kommune i 1984 med mål om å etablere et museum for bygninger og gjenstander som representerte bygdene, samt å sikre allmennhetens tilgang til et viktig friluftsområde. Eiendommen tilhører fellesskapet gjennom Melhus kommune. Kommunen tar vare på bygningsmassen og sørger for daglig drift og vedlikehold, men initiativet til dannelsen av et bygdetun kom fra ildsjelene i museumslaget. Styret i sistnevnte er fremdeles involvert i utvikling og bruk av Horg Bygdatun og området for øvrig, i tillegg til at en egen redaksjon gir ut årsskriftet Horgbyggen for å dokumentere kunnskapen om både samlinga og historiene i landskapet. Fra første stund var det fokus på å legge til rette for en natur- og kultursti i tilknytning til bygdetunet. På denne måten kunne små og store tilegne seg kunnskap om både geologi, tradisjonell naturbruk og spor etter tidligere bosetning ved å bevege seg gjennom kulturlandskapet på Foss til fots. Vi lærer mer ved å gå på tur i frisk luft! 

Det har etter hvert blitt mer og mer klart at stiene som vi kan følge fra Horg Bygdatun ligger i et helt unikt område med uvanlig mange synlige spor fra forhistorisk tid, f.eks. gravhauger, gamle ferdselsårer og helleristninger. I dag vet vi at Foss er en av de mest omfattende helleristningslokalitetene i Trøndelag og Midt-Norge. Nærmere 50 (!) enkeltfelt med slike forhistoriske figurer er kjent. De mange kulturminnene forteller oss blant annet at Foss har vært et sentralt sted allerede i bronsealderen (1800-500 f.Kr). Trolig var det mye trafikk langs det vi omtaler som «kulturstien» allerede for 2500-3000 år sia! Tidligere gikk det også en «kunnskapssti» langs den gamle jernbanelinja i Gaulfossen, men etter mange ras er denne lagt ned inntil videre. Det er fortsatt mulig å besøke fossejuvet som har vært en kanal for Gaula helt sia siste istid. Våren 2018 ble det oppdaga helleristninger like ved kanten av fossen. Disse kan dateres til yngre bronsealder (1100-500 f.Kr.) og viser at Gaulfossen har vært et hellig og kraftfullt sted blant folket i området.  

Tekst: Kjell Andre Brevik


Hølonda landbruksmuseum

Hølonda landbruksmuseum

Hølonda Landbruksmuseum ligger på Gåsbakken på Hølonda. Her er det ei stor samling med landbruksredskaper og flere meget gamle traktorer, og en lokomobil i full stand.

Herfra er det et kvarters gange etter en sti opp til vasskverna i Oksfallet i Brennbekken.

Kilde: Melhus historielag

Dampmaskin på Hølonda landbruksmuseum. Foto: Trønderbladet

Foto: Trønderbladet

Hølonda skimuseum

Hølonda skimuseum

Hølonda skimuseum er i gamle Gåsbakken skole. Det er det en samling ski, staver og bindinger som viser skihistoriens utvikling fra 1800-tallet og fram til i dag. Blant annet er det ei samling av skiene til Oddvar Brå, Toralf Engan, Magnar Estenstad og Svein Lilleberg. Samlingen omfatter også et gammelt klasserom og et heimefrontrom som spesielt tar for seg skibruken til sabotørene av Thamshavnbanen under krigen.

Museet er åpent på forespørsel.

Skimuseet ligger på samme tun som Langås Foto Museum.

Kilde: Melhus historielag

 

 

 

 


Fotomuseet på Hølonda

Fotomuseet på Hølonda

Harald Langås har samlet på bilder gjennom mange år. Den 17. mai 2008 åpnet han sitt eget fotomuseum på Gåsbakken. Her er det utstilt mange hundre bilder fra Hølonda, Horg, Flå og Melhus. Det eldste er fra 1864. Utstyret fra det gamle mørkerommet på Melhusbladet er også utstilt. Det er også ei samling med ca 200 fotoapparater, de eldste fra omkring 1870, og fram til våre dager.

Kilde: Melhus historielag

 

 

 

Presenteres av Melhus kommune i samarbeid med Medier og kommunikasjon på Tiller videregående skole.


Gudrunhulen

Gudrunhulen

Høsten 1907 ble Flå skueplassen for et drama som ble fulgt med enorm interesse og var samtaleemne over hele landet.

Den fantastiske historien startet i Oslo i august. Ei jente på seks og et halvt år hadde vært savnet fra heimen siden i juni. Akkurat den denne tida var det stor virak omkring en synsk 14-åring fra Singsås. Han mente at noen tatere hadde tatt Gudrun og holdt henne skjult i en hule i fjellet i Flå. Opp til 40 mann ble utover høsten beskjeftiget med å bore i berget omkring hulen. Fra alle kanter strømmet det til folk i hopetall.  Etter hvert ebbet aksjonen ut uten resultat.

Berghulen, eller «Gudrunhulen» som den senere ble kalt, er godt synbar den dag i dag. Hulen skal være et gammelt bjørnehi.

Kilde: Melhus historielag