Tysk storby på Øysand - Nordstern

Tysk storby planlagt på Øysand

Øysand leir i Melhus sørvest for Trondheim var planlagt som den tyske marinens hovedbase i Nord-Europa, men ble ikke fullført. Av de opprinnelige ti leirene er det kun en sanitetsleir og rester av flystripen og et par av hangarene tilbake. Bygningene er i fredningsklasse og ble solgt med bevaringsklausul. Bygningene ble bygget som gårdstun av kamuflasjehensyn.

Nordstern (tysk for «Nordstjerne»), i ettertid også gitt navnet Neu-Drontheim (norsk:«Ny-Trondheim»), var en ny storby som de tyske okkupantene planla å anlegge på Øysand utenfor Trondheim under andre verdenskrig.

De tyske luftangrepene mot Storbritannia i 1941 ble aldri vellykkede, og dette kan ha dannet bakgrunnen for at tyskerne ønsket en marinehavn i Trondheimsfjorden, da den tyske planleggingen bygget på at øyriket måtte stå til havs. Derfor ble Norge og Trondheim oppgradert til strategisk viktige steder i planene om å ta kontroll over hele Europa.

Øysand Leir

I tillegg til å være en viktig havn under harde kamper mot britene, ville Trøndelag være gunstig når det gjaldt aktiviteter lenger ute i Atlanterhavet. Fra Midt-Norge kunne store tyske fartøy dra på tokt for å forstyrre, eller aller helst tilintetgjøre, handelsforbindelsene til de allierte. Dette ble sterkt støttet av storadmiralene Erich Raeder og Karl Dönitz.

Hitler antydet tidlig at «den store marinehavnen nødvendiggjorde snarlig anlegging av en by i umiddelbar nærhet»: Neu-Drontheim – Nye Trondheim. Og den nye byen skulle ikke være noe lite tettsted; den nye trønderske byen skulle fra første dag av ha 250-300 000 innbyggere.[4] Hitler hevdet at den nye byen skulle bli «et tysk Singapore», og slik ikke være en del av Norge, men direkte styrt fra Tyskland.

Generalbyggeinspektør Albert Speer slår fast at Trondheim var «av marineledelsen utsett som fremtidens største tyske krigshavn» på grunn av «den gunstig strategiske beliggenhet». Videre kan man lese at «på initiativ av admiral Karl Dönitz og storadmiral Erich Raeder avanserte Trondheimsprosjektet snart til et av Hitlers favoriserte forehavender og ble stilt opp i hans modellhall i Berlin». Senere uttalelser fra Hitler tyder på at han studerte modellen nøye.

Under krigen ble bare basen for undervannsbåter, Dora, realisert.

Planleggingen av Nordstern var viktig for Hitler, som hadde store planer for havnebyen. «Den med 300 000 innbyggere forutsette flåtebase skulle etter Hitlers ord degradere Singapore til ‘en barnelek’ (ein Kinderspiel) i sammenligning», skriver Albert Speer. Der Führer hadde videre bestemt at byen skulle «innlemmes i det tyske riket». Med andre ord skulle Nordstern nærmest bli en tysk koloni bebodd av tyskere. Dette lignet på planene man hadde for byer i Sovjetunionen, hvor tidligere frontsoldater, såkalte «Wehrbauer», med familier skulle bosette seg. Under Nürnberg-prosessen ble dette bekreftet. Da kom det fram at Hitler hadde hatt til hensikt å beholde en del større havnebyer som isolerte tyske baser etter krigen, deriblant Brest i Frankrike og Trondheim i Norge.

Kilder:

Wikipedia om «Nordstern»

Forsvarsbygg om Øysand leir